Vi monterar vid behov på ett kostnadseffektivt sätt de artiklar vi har tillverkat.
Gärna kombinationen plåt och formsprutade komponenter till en komplett enhet.

Vi har montering in-house men även externa samarbetspartners.