Med vatten skär vi i nästan alla material.
Vattenskärning är en kall abrasiv bearbetningsmetod som med sand nöter bort materialet. Metoden är att föredra då man skall skära tunna detaljer i tjockt stål. Vattenskärning är bättre än laserskärning vid bearbetning av material som inte får påverkas av värme.
Vår maskin har fyra huvuden och ett arbetsområde om
2 510x2 050x150 mm.
Max tjocklek är 130 mm.